Zajęcia aktywizacyjne i socjalizujące

ludzie w grupie

Ważnym elementem rehabilitacji w naszym ośrodku są zajęcia aktywizacyjne i socjalizujące. Ich celem jest stworzenie możliwości wyeliminowania poczucia izolacji i nawiązywania relacji z innymi, wzmacnianie u pacjentów poczucia własnej wartości, wyrażanie siebie poprzez sztukę i ruch. Dzięki uczestnictwu w zajęciach nasi podopieczni doświadczają własnego rozwoju i odnajdują siłę do przezwyciężania trudności, co może przełożyć się na lepsze, pełniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Dbamy o to, aby aktywności były urozmaicone i dostosowane zarówno do potrzeb, jak i do możliwości pacjentów. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych terapeutów i psychologów.

Proponujemy następujące formy terapii:

  • zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu – gry, spacery
  • arteterapię: malarstwo z wykorzystaniem różnych technik, prace manualne z modeliny i plasteliny, haftowanie.
  • muzykoterapię: gra na różnych instrumentach, śpiew oraz ćwiczenia oddechowe
  • choreoterapię
  • relaksację
  • biblioterapię

Organizujemy także różnego rodzaju wydarzenia, które pozwalają na integrację z szerszym otoczeniem społecznym.